El vicepresident Aragonès, durant la seva intervenció al Parlament

El Parlament convalida el Decret llei que autoritza al Govern a formalitzar operacions d'endeutament i concedir avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

query_builder   11 febrer 2020 17:22

event_note Nota de premsa

El Parlament convalida el Decret llei que autoritza al Govern a formalitzar operacions d'endeutament i concedir avals i garanties durant el període de pròrroga pressupostària

  • El vicepresident Aragonès: “Aquesta norma ens permetrà formalitzar operacions imprescindibles per al correcte funcionament de l’administració, mentre no tinguem aprovats els Pressupostos per al 2020”
El vicepresident Aragonès, durant la seva intervenció al Parlament

El Parlament ha donat llum verda, - per 62 vots a favor, 19 en contra i 47 abstencions-, al Decret llei 2/2020, del 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Aquesta norma permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic formalitzar operacions d’endeutament i de renovació de préstecs i avals mentre no s’aprovin els nous comptes de la Generalitat per al 2020, actualment en tràmit parlamentari. L’objectiu és poder fer front a les amortitzacions que vencen durant el 2020 i que per raó de la seva urgència no poden ajornar-se.

L’aprovació d’aquest Decret llei és necessària perquè ens permetrà formalitzar operacions imprescindibles per al correcte funcionament de l’administració”, ha assegurat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la presentació del contingut de la norma. “Una norma suprema amb rang de llei” que s’estructura en dos articles, una disposició addicional i una disposició final.

Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, aquest Decret llei “només estarà vigent durant els primers mesos d’aquest any” fins que s’aprovin els Pressupostos de la Generalitat per al 2020. “Portem aquest Decret llei al Parlament amb la convicció, perquè tenim un acord pressupostari, que en aquest mateix ple podrem continuar amb la tramitació dels comptes públics amb el debat de les esmenes a la totalitat que tindrà lloc demà en aquest hemicicle i que ens permetrà valorar-ne l’aportació positiva que tenen per als ciutadans de Catalunya”, ha afirmat.

Operacions d’endeutament  

En matèria de necessitats financeres, s’autoritza per llei al Govern a formalitzar operacions d’endeutament de qualsevol modalitat mentre duri la pròrroga pressupostària i sempre que no se superi el límit autoritzat pel comptes del 2017. Per exemple, segons ha explicat el vicepresident, és possible que abans que s’aprovin els Pressupostos la Generalitat per al 2020, “durant les primeres setmanes de l’any” la Generalitat estigui en disposició de signar el Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes per al 2020, que servirà per poder atendre amortitzacions de deute.

Pel que fa a les operacions d’endeutament, el Decret estableix que l’ICF, que es finança en els mercats financers, no podrà tenir un deute viu superior a 4.000 milions d’euros el 2020. També s’autoritza a ATL a subrogar operacions d’endeutament per un import que no pot superar els 374M l’any 2020. Així mateix, s’autoritza un conjunt d’entitats a formalitzar operacions que comportin un augment del seu endeutament respecte del que tenien autoritzat a 31 de desembre del 2019, per uns imports determinats: al Consorci Hospitalari de Vic per al procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, fins a un màxim de 5,6 milions d’euros; a l’entitat que assumeixi la prestació del servei de salut del futur Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 53,9 milions d’euros; al Parc Científic de Barcelona, fins a un màxim de 30,5 milions d’euros; i a la societat Fira 2000 SA, que no podrà superar el seu endeutament fins a un màxim de 38,2 milions d’euros.   

També s’autoritza a entitats del sector públic a pagar quotes d’amortització derivades d’operacions financeres mitjançant la formalització d’operacions d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària. L’import de les amortitzacions durant el primer trimestre del 2020 és de 48,44 milions d’euros.

Avals

Sobre els avals, l’acord també permet a l’executiu català avalar les bestretes reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, per uns imports màxims de 55,5 milions d’euros i 6,2 milions d’euros, respectivament.

També s’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a avalar la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquesta operació no pot superar els 4 milions d’euros euros.

Garanties

Pel que fa a les garanties, s’autoritza el Govern a concedir garanties a favor de l’ICF per valor de 123,6 milions d’euros com a màxim, perquè aquesta entitat de crèdit pugui formalitzar convenis amb els diferents departaments i empreses públiques com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que li permetin atorgar préstecs per finançar projectes culturals; empreses de l’economia social; empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura;  per fomentar el comerç i el desenvolupament del sector industrial; o l’atorgament de préstecs per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris.

Finalment, en el Decret convalidat avui també modifica el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya per fixar les condicions financeres, tant d’amortització com dels interessos a aplicar en les despeses relacionades amb la construcció del col·lector de salmorres de Llobregat. També s’autoritza als departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a iniciar la tramitació de l’expedient administratiu referit al projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut del municipi de Salou, produït per l’activitat hidrològica del Barranc de Barenys.

1  

Imatges

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament

Fotografia del vicepresident Aragonès durant la seva intervenció al Parlament 1378

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 424