Renovables

La Generalitat constitueix la Ponència d'energies renovables

query_builder   26 febrer 2020 09:13

event_note Nota de premsa

La Generalitat constitueix la Ponència d'energies renovables

  • L’òrganisme realitzarà les consultes prèvies a la tramitació de parcs eòlics i plantes solars per determinar si els emplaçaments projectats són viables i garantir que no existeixin elements que la desaconsellin
  • Aquesta figura neix del Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, aprovat el passat mes de novembre, que implementa un nou model de tramitació de parcs eòlics i fotovoltaics projecte a projecte, i que permetrà reduir fins als 13 mesos el procediment d’autorització d’una instal·lació
Renovables

La Generalitat ha constituït la Ponència d’energies renovables, un òrgan col·legiat creat per analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars foto­voltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l’avaluació del seu impacte ambiental.

Aquesta ponència l’integren vuit persones representants del De­partament de Territori i Sostenibilitat –cinc en matèria de medi ambient, inclosa la presidència, que recau en el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles; una en matèria de canvi climàtic; i dues en matèria d’urbanisme i paisatge–, tres representants del Departament d’Empresa i Coneixement –per l’àmbit energètic–, una persona del Departament de Cultura –en matèria de patrimoni cultural–,  i una altra en representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

A més, per a l’anàlisi de la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques s’ha creat, al si de la ponència, un grup de treball específic integrat per dues persones representants del Departament d’Empresa i Coneixement, quatre representants del Departament de Territori i Sostenibilitat,  i una altra del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Garanties ambientals i celeritat

La figura de la ponència es crea arrel del Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, aprovat el passat mes de novembre, que  implementa un nou model de tramitació de parcs eòlics i fotovoltaics projecte a projecte, i que permetrà reduir fins als 13 mesos el procediment d’autorització d’una instal·lació. La ponència realitzarà una consulta prèvia a la tramitació d’una instal·lació per tal de determinar si l’emplaçament projectat és viable i garantir que no existeixin elements que la desaconsellin. El tràmit es portarà a terme en un procediment conjunt que integrarà les autoritzacions energètica, ambiental, urbanística i paisatgística, i inclourà tant la instal·lació renovable com la línia d’evacuació d’energia a la xarxa. Es permetrà tramitar conjuntament projectes híbrids que combinin energia eòlica i solar fotovoltaica i comparteixin la línia d’evacuació de l’electricitat generada.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 45