MINcomtec2019t4

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 18,2% l'any 2019

query_builder   27 febrer 2020 10:01

event_note Nota de premsa

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 18,2% l'any 2019

GRÀFICcomtec2019t4

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 70.038,2 milions d’euros l’any 2019, xifra que representa un augment del 3,2% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els productes d’alt contingut tecnològic són els que més han augmentat les vendes a l’estranger (18,2%), seguits dels de nivell baix (7,8%) i dels de nivell mitjà baix (6,6%). En canvi, les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt han disminuït (‑3,5%).

Les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya han registrat augments interanuals superiors al 20% els darrers tres trimestres del 2019 i han assolit un valor de 8.744,7 milions d’euros l’any 2019, que representa pràcticament una tercera part de les exportacions d’alta tecnologia del conjunt d’Espanya. El fort augment de les exportacions d’alta tecnologia (18,2%) es deu bàsicament a l’increment de les vendes de productes farmacèutics (23,4%), però també han augmentat les de productes informàtics, electrònics i òptics (3,8%). Per destinació geogràfica de les vendes, han augmentat tant les destinades a la Unió Europea com les destinades a fora de la UE (el 20,3% i el 16,1%, respectivament).

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen el 46% de les exportacions industrials, han disminuït un 3,5% en relació amb l’any anterior i han assolit un valor de 31.974,1 milions d’euros el 2019. Tots els grups de productes d’aquest nivell han disminuït, entre els quals destaca el grup Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-5,3%). Per àrees geogràfiques, les vendes han disminuït tant a la Unió Europea com a la resta del món (-2,1% i -6,5%, respectivament).

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 10.421,3 milions d’euros) han augmentat un 6,6% anual. El principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) disminueix les vendes a l’estranger un 1,1%, i també ho fan els productes metàl·lics (-1,6%), mentre que el grup de la resta de productes augmenta un 34,0%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 18.898.1 milions d’euros, han augmentat un 7,8% el 2019. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (6,4% i 10,6%, respectivament).

Les importacions de productes industrials han augmentat un 2,9% l’any 2019

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 83.087,0 milions d’euros, xifra que representa un creixement anual del 2,9%. Les compres a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic són les que han augmentat més (11,2%), seguides per les dels nivells mitjà baix (4,3%) i baix (3,2%) i les de contingut mitjà alt, que s’han mantingut estables (0,2%). Per àrees geogràfiques, destaca el fort augment de les compres de productes d’alt contingut tecnològic a la Unió Europea (23,9%).

Al quart trimestre del 2019 les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 20,8%

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.784,1 milions d’euros al quart trimestre del 2019, xifra que representa un augment interanual del 4,1%. Destaca l’increment de les vendes de productes d’alta tecnologia (20,8%) i també han augmentat les de nivell tecnològic baix (10,1%) i mitjà baix (1,4%), mentre que les vendes de productes de nivell mitjà alt han disminuït (-2,8%).

En el cas de les importacions, han assolit un valor de 19.885,2 milions d’euros al quart trimestre del 2019, xifra que suposa una disminució del 3,1% respecte al mateix període de l’any anterior. La disminució de les compres de productes industrials, que no es produïa des de l’any 2013, ha estat motivada pel grup de nivell tecnològic mitjà baix (-8,3%), ja que la resta de grups han incrementat les importacions.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 200