Foto de la presentació de l'acord

Acord per promoure una llei de participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social entre agents socials i Treball

Per primera vegada s'ordenarà jurídicament la concertació i el diàleg socials del Marc Català de Relacions Laborals

query_builder   5 març 2020 13:59

event_note Nota de premsa

Acord per promoure una llei de participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social entre agents socials i Treball

Per primera vegada s'ordenarà jurídicament la concertació i el diàleg socials del Marc Català de Relacions Laborals

Foto de la presentació de l'acord

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i els secretaris generals dels sindicats UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, i els presidents de les patronals Foment del Treball Nacional i PIMEC, Josep Sánchez Llibre i Josep González, han presentat l’acord per regular legalment la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

 

Chakir el Homrani ha explicat que “després de molts anys, i gràcies també al treball que vam fer amb la pacificació de la representació patronal, fem una passa endavant en el marc català de relacions laborals i acordem un text que impulsarem des del Departament per tenir d'una vegada ordenats i regulats en llei la participació institucional i el diàleg social al nostre país. Aquest acord ens permet reforçar el diàleg social i la concertació social com a mecanismes per enfortir el nostre teixit productiu, i ens permet dotar-lo de transparència i abordar els reptes del món del treball conjuntament amb els agents econòmics i socials”.

 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies també ha destacat que l’acord “és resultat d'una feina llarga amb els agents socials, però amb ell hem assolit un objectiu del pla de govern, un objectiu que estava marcat en la legislació i que molts governs anteriors van intentar i no van tenir la capacitat de tirar-lo endavant”.

 

D’altra banda, El Homrani ha remarcat que amb aquest text "reforcem el Tribunal Laboral de Catalunya, un dels exemples de com funciona el diàleg social al nostre país i com evitem la judicialització dels conflictes laborals" i que la futura llei "permetrà que la resta d'administracions, si ho volen, es puguin adherir i tenir espais de concertació social".

 

L’acord, que el Departament es compromet a tramitar en forma de Decret Llei de tramitació urgent, serà proposat al Govern de la Generalitat en la propera reunió del Consell Executiu per a començar la tramitació parlamentària de la Llei de Participació Institucional.

 

Un cop aprovada, quedarà regulat per llei el marc de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Generalitat de Catalunya.

 

La manera de participació serà per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·legiats que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials i socioeconòmiques que afectin els interessos econòmics i socials de persones treballadores i de l’empresariat.

 

Així mateix, es crearà el Consell del Diàleg Social de Catalunya, un nou òrgan col·legiat, de participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetllarà pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, i que estarà adscrit al Departament competent en matèria de treball.

 

 

Les cinc fites de l’acord

 

 • Per primera vegada s’ordena jurídicament la concertació i el diàleg socials del Marc Català de Relacions Laborals.

 

 • S’ordena i es dona transparència definitivament a l’espai de representació empresarial després de l’acord assolit per PIMEC i Foment del Treball l’any passat amb la mediació de Treball.

 

 • Es reforça la figura del Tribunal Laboral de Catalunya com instrument dels agents socials i econòmics per a la resolució extrajudicial de conflictes.

 

 • Permet que totes les administracions de Catalunya puguin crear espais de concertació i diàleg dins les seves competències, si així ho acorden.

 

 • Dona empara legal a la tradició de concertació social a Catalunya, que ha estat intensa i fructífera.

 

 

Principals aspectes de l’acord

 

 1. Es regula per llei el marc de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Generalitat de Catalunya.

 

 1. S’entén per participació institucional l’exercici de tasques i activitats de defensa i promoció dels interessos generals comuns i intersectorials que corresponen a treballadors/es i empresaris/es. I per diàleg social permanent i concertació social, s’entén la participació, la interacció, la negociació i les converses que es porten a terme de forma estable i en tots els àmbits que determina l’acord.

 

 1. L’objectiu és assolir consensos entre les administracions i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en matèria d’acció social i econòmica d’interès general, especialment en àmbits com la millora de l’ocupació i la seva qualitat i dignitat; la dinamització empresarial i industrial; el creixement econòmic sostenible e inclusiu; i la preservació de l’estat del benestar.

 

 1. S’estableix quines són les organitzacions sindicals i empresarials més representatives segons la normativa vigent, i en el cas de les organitzacions empresarials en funció de l’acord assolit entre elles.

 

 1. L’aplicació de la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social establerts en el Decret llei, s’exerciran en els termes que la legislació específica de cada òrgan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats o empreses públiques estableixi en àmbits competencials de caràcter laboral, social, socioeconòmic i foment del desenvolupament econòmic i social.

 

 1. També és d’aplicació a aquelles altres administracions públiques de Catalunya, així com els seus organismes autònoms integrats i el seu sector públic, que així ho determinin per acord dels seus òrgans de Govern.

 

 1. Es crearà el Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat, de participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetllarà pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, adscrit al Departament competent en matèria de treball.

 

 1. La Generalitat haurà de garantir l’existència i el finançament del Tribunal Laboral de Catalunya, ens participat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, per tal de fer efectiva la solució extrajudicial de conflictes.