Imatge

Els indicadors analitzats pel Departament de TES confirmen el compliment del confinament de la població

query_builder   26 març 2020 15:44

event_note Nota de premsa

Els indicadors analitzats pel Departament de TES confirmen el compliment del confinament de la població

 • La demanda del conjunt del sistema de transport públic cau un 90%, mentre que les operacions a l’aeroport del Prat ho fan entre un 90 i un 95% i el trànsit per les vies d’altes prestacions, entre un 53 i un 72%
 • L’activitat portuària i logística es redueix un 25%, tot i que es detecta més activitat de l’habitual en el transport de mercaderies essencials
 • La demanda d’aigua en alta es redueix un 9% mentre que la recollida selectiva de vidre i paper cau un 40% i la de la fracció resta, un 5%
Imatge

El Govern ha fet públics avui diversos indicadors analitzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat que confirmen el compliment generalitzat del confinament de la població, així com el funcionament dels serveis bàsics, davant l’emergència causada per la pandèmia del coronavirus.

El Departament es va fixar com a objectiu garantir la prestació dels serveis essencials durant la situació d’excepcionalitat. Així, es van adoptar tot un seguit de plans de contingència per al seu manteniment, preveient les infraestructures crítiques, les necessitats de personal, les seves mesures de protecció i la garantia de continuïtat de la prestació de servei en cas d’aparició de contagis entre els treballadors.

Un cop adoptats aquests plans, es van identificar un seguit d’indicadors el seguiment dels quals permet constatar, per una banda, si aquests serveis bàsics es presten adequadament i, de l’altra banda, avaluar el descens de l’activitat que busca el Govern per contenir la pandèmia. Així, s’analitzen amb especial atenció indicadors relacionats amb els serveis bàsics (aigua i residus); amb les infraestructures per garantir el subministrament de mercaderies, i amb la mobilitat.

 1. Serveis bàsics per a la ciutadania
 • Cicle de l’aigua. El subministrament i la qualitat de l’aigua potable està garantit a tot Catalunya. Es detecta una davallada de l’aigua subministrada en alta (és a dir, la captació i tractament) al voltant del 9%, semblant al d’un dia festiu.

Com a altre exemple de la reducció de l’activitat, es constata una davallada del 7% del consum d’aigua per a la gran indústria subministrada pel Consorci d’Aigües de Tarragona.

 • Residus. L’evolució de la generació de residus urbans té un comportament diferenciat segons la fracció:
  • Reducció d’un 40% de les entrades a les plantes de gestió de la recollida selectiva de vidre i paper. Cal tenir present que els sectors que habitualment contribueixen més a la seva generació són la restauració i els comerços, amb ordre de tancament.
  • Reducció del 5% de la fracció resta.
  • Increment de la recollida d’envasos al voltant del 15%.

 

 1. Garantir l’abastiment de mercaderies i productes de primera necessitat. Es detecta una reducció del 25% de l’activitat portuària i logística, amb algunes especificitats:
 • L’aturada gairebé total de l’activitat de transport de passatgers als ports i, alhora, el manteniment de l’activitat de mercaderies, imprescindible per al subministrament de sectors estratègics (ramaderia, alimentació, energia, Ro-Ro). També es percep clarament la caiguda de l’activitat del sector de l’automòbil.
 • Els Centres Integrals de Mercaderies (CIM), la ZAL i les zones d’aparcament de camions estan operatius. Els sectors de la distribució i la logística mantenen nivells molt alts d’activitat, de vegades superiors als habituals, el que demostra que la cadena de proveïment funciona adequadament. Aquest alt nivell d’activitat de sectors concrets conviu als CIM amb l’alentiment de l’activitat d’empreses que no són de sectors essencials.
 1. Regular la mobilitat del país, ajustant-la a les indicacions sanitàries, per a permetre la continuïtat de l'activitat econòmica essencial i la prestació de serveis bàsics.
 • Transport públic. Es manté una oferta d’entre el 33% i el 67% de la d’un dia laborable normal. Aquesta gestió del servei de transport públic col·lectiu ha permès assolir un triple objectiu:
  • Desincentivar la mobilitat de les persones per afavorir el confinament.
  • Garantir la mobilitat a les persones vinculades a les activitats estratègiques (salut, seguretat, alimentació).
  • Garantir un terç de la ocupació màxima per reduir el risc de contagis.

Els indicadors posen de manifest que la demanda ha disminuït una mitjana del 90% en tots els mitjans de transport, i un 75% en hora punta al metro de Barcelona.

 • Aeroport de Barcelona El Prat. Reducció d’entre el 90 i el 95% de les operacions respecte l’any anterior. L’activitat aeronàutica ha quedat reduïda als serveis de repatriació o al transport de càrrega aèria de mercaderies essencials.
 • Trànsit de vehicles per les vies d’altes prestacions. Caiguda d’un 72% en les vies titularitat de la Generalitat i un 53% en les vies de titularitat estatal. Cal tenir en compte que les vies de titularitat estatal són molt utilitzades pels transportistes que fan possible el proveïment de productes essencials.

El conjunt dels indicadors analitzats pel Departament de TES, doncs, confirma el descens generalitzat de l’activitat econòmica i el compliment de les mesures de confinament adoptades per reduir l’expansió del coronavirus.

Millora de la qualitat de l’aire

Aquesta reducció de l’activitat i, en concret, dels desplaçaments amb vehicles impulsats per combustibles fòssils, ha tingut com a conseqüència una notable disminució dels valors diaris de diòxid de nitrogen (NO2). Es tracta d’un contaminant molt associat al trànsit.

El descens és especialment notori a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona: entre el 80% i el 90% els darrers dies, segons dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). El descens va arribar a ser del 91%, per exemple, en una estació de control situada en un indret amb trànsit intens de Granollers (Vallès Occidental), el 23 de març. Fora de l’àmbit de la regió metropolitana, es constaten reduccions d’entre el 57% i el 89% dels nivells diaris d’NO2 aquests dies.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 110