Miniatura COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2020

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 17,4% interanual al primer trimestre del 2020

query_builder   25 maig 2020 10:01

event_note Nota de premsa

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2020

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 17,4% interanual al primer trimestre del 2020

Gràfic EXP comtec20201

Catalunya ha exportat productes industrials d’alta tecnologia per valor de 2.219,9 milions d’euros al primer trimestre del 2020, xifra que representa un augment del 17,4% interanual, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment és degut al fort increment de les vendes de productes farmacèutics (28,2%), que ja representen el 80% de les vendes a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic. El grup de productes informàtics, electrònics i òptics han reduït les exportacions (‑11,4%), com també ho han fet la resta de productes (-37,2%). Per àrees geogràfiques, les vendes d’alta tecnologia han augmentat un 22,2% a la Unió Europea i un 13,0% a la resta del món.

Les vendes a l’exterior dels productes de nivell tecnològic baix també han augmentat, un 4,1% interanual. En canvi, han registrat descensos les exportacions de nivell mitjà alt (-11,5%) i les de nivell mitjà baix (-7,4%). En conjunt, les exportacions industrials han assolit un valor de 16.527,5 milions d’euros, xifra que representa una disminució interanual del 3,7%.

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 7.331,9 milions d’euros al primer trimestre del 2020, xifra que representa una disminució de l’11,5% interanual, i segueix la tendència negativa iniciada a finals del 2018. Aquesta dada s’explica pel descens de les vendes de tots els grups de productes: Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-13,1%), Productes químics (-8,2%) i Altres productes (-18,1%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 14,2%, i les destinades a la resta del món un 5,0%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.350,6 milions d’euros, han disminuït un 7,4%. Aquesta dada s’explica per la disminució de les vendes de tots els grups de productes: Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (-6,7%), Productes metàl·lics (-0,5%) i Altres productes d’aquest nivell (-15,0%). La intensitat de la disminució de les vendes per àrees geogràfiques ha estat similar a les destinades a la Unió Europea (-7,2%) i les destinades a la resta del món (-8,0%).

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.625,0 milions d’euros, han augmentat un 4,1% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, l’augment fora de la Unió Europea ha estat del 9,8%, mentre que el de les vendes dins de la Unió Europea ha estat mes moderat, de l’1,0%.

Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic disminueixen un 5,9% interanual

Al primer trimestre del 2020, tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l’estranger. Destaca la disminució de les compres d’alt contingut tecnològic (-5,9%), ja que no passava des de feia 4 anys. Les compres de nivell mitjà alt han disminuït un 8,3%, el mitjà baix un 17,7% i el baix un 4,4%. Per àrees geogràfiques, la disminució ha estat generalitzada, excepte per a les compres de nivell tecnològic baix a la Unió Europea, que han augmentat un 1,1%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 136