El Govern reclama a l'Estat que dobli el pressupost per als ajuts al pagament del lloguer derivats de la COVID-19

El Govern abona 18,85 milions en concepte de la resolució definitiva final del contracte de la gestió d'abastament d'aigua en alta d'ATLL

query_builder   2 juny 2020 19:13

event_note Nota de premsa

El Govern abona 18,85 milions en concepte de la resolució definitiva final del contracte de la gestió d'abastament d'aigua en alta d'ATLL

  • El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va signar el 13 de març la resolució de la liquidació definitiva final, que eleva el càlcul de la quantitat a abonar a la concessionària arran de la documentació comptable i oficial aportada

 

  • Dels 56,94 milions que s’han fixat en aquella resolució, se n’han abonat 18,85 milions, atès que 34 milions es troben condicionats a una resolució de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres 3,98 milions ja es van pagar a la concessionària el 2019

El Govern ha abonat un total de 18,85 milions d’euros en concepte de la resolució definitiva final del contracte de la gestió d’abastament d’aigua en alta d’ATLL. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va signar el 13 de març la resolució per la qual es determina l’import d’aquesta liquidació definitiva final en 56,94 milions d’euros.

 

Aquesta quantitat és més elevada que els 53,8 milions que es van fixar el 2019 en la liquidació definitiva provisional. La diferència s’explica perquè la liquidació provisional es va calcular amb les dades estimatives de què disposava l’Administració en aquell moment. Per això es va demanar a l’empresa concessionària l’aportació d’un seguit de documentació comptable i oficial que permetés un càlcul més exacte. Fruit de l’estudi d’aquesta documentació, s’ha calculat la liquidació definitiva final.

La proposta final va ser formulada el passat 25 de maig per la Comissió  de suport a la liquidació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat de 27 de desembre de 2012. Aquesta Comissió va ser creada pel Govern el 17 de juliol de 2018 amb la finalitat d’avaluar els aspectes jurídics i econòmics de la liquidació del contracte i presentar a l’òrgan de contractació la proposta de liquidació.

Cal dir que, dels 53,8 milions, un total de 34 milions es troben condicionats a una resolució de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) sobre la petició de retorn per ingrés indegut de l’escreix abonat per ATLLCGCSA en concepte de liquidació de l’Impost de Societats corresponents als exercicis 2013-2017.

 

Altres 3,98 milions ja van ser abonats per l’Administració a l’empresa el 17 de maig de 2019, atès que no requerien acreditació prèvia. Per tant, l’Administració ha abonat ara a la concessionària un total de 18,85 milions d’euros.

 

Els tribunals donen la raó a la Generalitat

 

Fins ara, els tribunals han donat la raó a la Generalitat en totes les peticions de mesures cautelars que l’empresa ATLLCGC,SA ha presentat contra cada un dels actes que el Govern ha dut a terme per complir la sentència que va anul·lar l’adjudicació del contracte,  i en les posteriors actuacions per garantir la continuïtat en la prestació d’un servei essencial com és l’abastament d’aigua. Així, s’han denegat totes les peticions de suspensió de l’eficàcia dels actes dictats per l’Administració de la Generalitat.

 

La darrera decisió judicial ha estat la interlocutòria de la Sala del Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), del passat dia 5 de maig, que ha inadmès a tràmit, per manca de fonament, la querella presentada el 27 de desembre de 2018 per ATLLCGC, SA contra el conseller de Territori i Sostenibilitat i el director general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per prevaricació administrativa. La querella es va interposar per intentar evitar el retorn de les instal·lacions a la Generalitat.

 

La querella s’ha inadmès per manca d’indicis penals, atès que el TSJC ha considerat que la Generalitat no ha actuat al marge de l’ordenament jurídic. Així, la interlocutòria constata que el requeriment per a la devolució de les instal·lacions a la Generalitat és conseqüència de la resolució de 4 de juny de 2018 del conseller de Territori i Sostenibilitat, que la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC havia declarat ajustada a dret, per tractar-se d’un supòsit d’invalidesa del contracte i no d’un supòsit de resolució contractual, motiu pel qual no es poden acollir els arguments d’ATLLCGCSA.