Telefèric Vall Fosca

Last Mile demostra que és possible una mobilitat respectuosa amb el medi ambient, tant dels residents com dels turistes de les zones remotes

query_builder   10 juny 2020 13:46

event_note Nota de premsa

Last Mile demostra que és possible una mobilitat respectuosa amb el medi ambient, tant dels residents com dels turistes de les zones remotes

 • El Pla d’Acció ha implementat l’ampliació del transport a la demanda en la regió de l'Alt Pirineu i Aran, i dels serveis d'autobús dins del Parc Nacional d'Aigüestortes; un nou servei d'autobús (La Pobla de Segur - Telefèric de Cabdella) i, finalment, ha iniciat la ruta cicloturística Lleida - La Pobla de Segur (tren-bicicleta)
 • El turisme representa al voltant del 5% de les emissions totals de CO2 del món, de les quals aproximadament el 75% estan relacionades amb el transport
Telefèric Vall Fosca

El projecte Last Mile, inclòs dins del programa europeu Interreg Europe i finançat amb fons europeus, ha permès trobar solucions de mobilitat flexibles i innovadores que permeten, tant als residents com als turistes i visitants de zones amb poca densitat de població, realitzar l’últim tram del seu recorregut de trajecte amb mitjans de transport sostenibles, tenint en compte els beneficis ambientals amb la disminució d’emissions de contaminants.

 

Hi han participat 7 socis de 6 països europeus. A banda de la Generalitat de Catalunya formen part del projecte: l’Agència del Medi Ambient d’Àustria, el Tirol Oriental, Luxemburg, Polònia, Eslovàquia i Bulgària. La duració del projecte és de 4 anys des d’abril de 2016 fins a setembre de 2020.

 

La primera fase del projecte va consistir en l’anàlisi dels marcs institucionals i l’anàlisi tècnic de l’estat dels diferents sistemes de transport públic flexible i en visitar projectes de bones pràctiques a les regions. Al llarg del projecte es van mantenir diferents reunions amb el socis europeus per compartir les experiències i també és van tenir reunions amb els grups d’interès de la zona de l’Alt Pirineu i Aran (APIA).

 

Les conclusions extretes a la primera fase van servir per al desenvolupament dels plans d’acció regionals, els quals van ser implementats durant la segona fase.

 

Accions implementades

 

Tot seguint ‘El pla d’acció regional de Catalunya’ aprovat, la Direcció General de Transports i Mobilitat de Territori i Sostenibilitat ha implementat les següents actuacions:

 

 • Ampliació de serveis de transport a la demanda en la regió d'APIA de Catalunya
 • Implementació del sistema Bicibus “bicicletes en autobusos”
 • Inici de la implantació d’una ruta cicloturística Lleida - La Pobla de Segur (tren-bicicleta)
 • Ampliació dels serveis d'autobús dins del Parc Nacional d'Aigüestortes
 • Nou servei d'autobús (La Pobla de Segur - Telefèric de Cabdella), que potencia la intermodalitat tren-autobús-transport per cable.
 • Millores a la informació:
  • Millora del “Mou-te”, planificador de rutes web
  • Panells informatius en bicicleta a les estacions de transport públic
  • Donar servei de wi-fi a la xarxa d’autobusos
  • Difusió dels serveis de transport actuals i nous entre la població local i els turistes.

 

Al llarg de l’any 2020 es continuarà treballant amb els grups d'interès de la zona APIA, per tal de completar durant el 2021 el tancament del servei d'autobús del Parc Nacional d'Aigüestortes, permetent d’aquesta manera accedir directament al parc pel costat nord. Així mateix s’estudiarà la viabilitat econòmica per ampliar el període de funcionament del Bus del Parc i del Bus del telefèric, per tal d’absorbir la demanda turística que hi ha a la tardor.

 

Lliçons apreses

 

L’experiència en aquest projecte ha demostrat que la implicació de les institucions locals i els usuaris potencials durant tot el procés d’establiment de les mesures és un factor clau per l’èxit del projecte.

 

A més, la implementació del projecte ha proporcionat un enfocament global del producte turístic incloent les noves solucions de mobilitat. Hi ha molts exemples d’integració del sistema de transport públic amb opcions per a turistes i creació de nous serveis orientats al turisme. El projecte ha demostrat la importància de la cooperació a tots els nivells (regional, local, entitats dels parcs naturals, sector turístic) i dels beneficis en els àmbits social i ambiental. Un enfocament modern de màrqueting ha destacat l’atractiu de les noves opcions de mobilitat en el turisme: assequibles, disponibles.. S’ha detectat que per introduir amb èxit les novetats, cal una extensió de la imatge de marca a les regions turístiques amb la millora de la informació de mobilitat per als visitants com a base per incrementar el flux turístic.

 

Les pràctiques implementades als parcs naturals són d’interès per altres regions, atès que amb les solucions plantejades deixen d’entrar als parcs naturals molts vehicles particulars, protegint així la zona de la contaminació atmosfèrica i acústica, oferint una alternativa sostenible amb transport públic.

 

La cooperació entre els responsables (administració regional/local) i els agents implicats en matèria de parcs i turisme és crucial per a la introducció i el manteniment del transport. La transferibilitat de les bones pràctiques depèn sobretot d’ells, però també del marc legal existent. Les visites fetes durant l’estudi han mostrat que allà on hi ha aquesta cooperació, si els proveïdors del servei reben el suport de l’administració, els resultats sempre són prometedors.

 

Conclusions

Ruta cicloturística Last Mile

El projecte Last Mile proporciona un bon model per a solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a les primeres i últimes milles. El fet de compartir experiències amb sis socis europeus ha permès visualitzar mesures per promocionar modes de transport més respectuosos amb el medi ambient, una gestió més intel·ligent de la mobilitat i una mobilitat activa saludable. Ens ha demostrat que és possible tenir sistemes de mobilitat, adaptats a les necessitats tant dels residents com dels turistes de les zones remotes, que siguin respectuosos amb el medi ambient.

 

Les pràctiques implementades en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i a la ruta dels Llacs poden ser d’interès per altres regions de característiques similars.

 

Un dels grans beneficis d’aquest projecte és que s’han avaluat les condicions legals, institucionals i econòmiques que constitueixen la base d’estratègies locals i regionals d’èxit per establir serveis de mobilitat “d’última milla” que responen a una demanda. El projecte proporciona un bon model per a solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per a les primeres i últimes milles, són solucions que ens permeten fer els nostres viatges sense problemes.

 

El turisme emet el 5% del CO2 del món

 

Tots el centres de vacances tenen com a objectiu atraure el màxim nombre de visitants possibles. No obstant això, el nombre creixent de turistes i la seva major mobilitat estan provocant un impacte en les zones turístiques. El turisme representa al voltant del 5% de les emissions totals de CO2 del món, de les quals aproximadament el 75% estan relacionades amb el transport. Per tant, es necessiten bones solucions de mobilitat per a tot el sistema de transport per fomentar entre els turistes la utilització de mitjans de transport sostenibles. Caldrà veure l’impacte de l’emergència de la Covid-19 en la mobilitat i el turisme.

 

Les fonts de finançament sostenibles han d’estar disponibles durant tot el cicle de vida de les noves mesures i els càlculs econòmics s’haurien de dur a terme tenint en compte l’impacte social de les innovacions introduïdes.

1  

Imatges

Telefèric Vall Fosca

Telefèric Vall Fosca 85

2  

Fitxers adjunts

Fulletó Last Mile

Fulletó Last Mile
PDF | 4667

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 147