Calvet Cercs incineradora

Calvet: "La tramitació de la incineradora a Cercs queda aturada per incompatibilitat urbanística"

query_builder   6 agost 2020 19:30

event_note Nota de premsa

Calvet: "La tramitació de la incineradora a Cercs queda aturada per incompatibilitat urbanística"

  • La Comissió d’urbanisme de la Catalunya Central considera que els terrenys on es preveu implantar l’activitat no són susceptibles de llicència urbanística directa
Calvet Cercs incineradora

El conseller Calvet ha anunciat aquest dijous que la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha emès un informe urbanístic desfavorable al projecte de planta de valorització energètica de residus al terme municipal de Cercs (Berguedà). “La tramitació del projecte queda aturada per incompatibilitat urbanística. La Generalitat no el tramitarà”, ha afirmat el conseller, acompanyat del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, en una compareixença telemàtica.

 

Es tracta del projecte que l’empresa EM Spain Waste&Treatment va registrar el passat mes de desembre a través del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat per sol·licitar l’autorització ambiental per a l’activitat, situada a les antigues instal·lacions de la central tèrmica de Cercs, clausurades l’any 2011. Precisament en el marc del procediment per a l’autorització, afegit a la instància de la Plataforma Anti-incineradora demanant la valoració del Departament en relació amb el certificat de compatibilitat urbanístic emès per l’Ajuntament, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va realitzar la consulta relativa a aquesta compatibilitat Climàtic va realitzar la consulta relativa a aquesta compatibilitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

 

“Com a administració que som, tenim màxima exigència urbanística i ambiental amb qualsevol projecte que se’ns planteja”, ha exposat Calvet. “Un cop analitzada la documentació, la Comissió ha comprovat que els terrenys on es preveu implantar l’activitat no són susceptibles de llicència urbanística directa”, ha explicat el conseller Calvet. I ha afegit que “la Comissió considera que primer cal ordenar-los detalladament, mitjançant un pla de millora urbana, que ha de concretar les condicions de parcel·lació d’edificació i d’ús, d’acord amb les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cercs”.

 

El conseller ha remarcat “la tasca interna que ha realitzat el Departament per arribar a aquest punt i la comunicació amb l’Ajuntament de Cercs” i ha recordat “l’acord a què vam arribar al consell d’Alcaldes de la comarca, on vam decidir fer un seguiment exhaustiu de tota aquesta tramitació”. Així mateix, Calvet ha posat de relleu la necessitat, a partir d’ara, “de treballar conjuntament el Govern, l’Ajuntament Cercs i la comarca per poder tenir activitat econòmica verda o sostenible en aquest àmbit i que dinamitzi l’economia i generi llocs de treball”.

 

Pel que fa als usos, el POUM ha de determinar per quins opta, amb la corresponent avaluació ambiental estratègica, més si es pretén implantar una activitat subjecta a declaració d’impacte ambiental, i atesa l’existència al nord de l’àmbit d’hàbitats d’interès comunitari en sòls que s’han de qualificar d’espais lliures mantenint el sentit natural de la vegetació existent.

 

El certificat de compatibilitat urbanística que ha emès l’Ajuntament considera que una part de l’activitat ­-valorització de residus no perillosos- té la consideració d’ús industrial, una altra part –magatzems- té la consideració d’ús d’indústria i emmagatzematge i la part de generació d’energia, ús d’indústria i/o de serveis tècnics i ambientals. Cal tenir en compte que als efectes urbanístics, d’acord amb el text refós de la Llei d’urbanisme, les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència superior a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat, així com les instal·lacions destinades a la gestió de residus, tenen caràcter de serveis tècnics dins el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.

 

Pel que fa a la tramitació ambiental, es troba en la fase d’anàlisi de la suficiència i idoneïtat del projecte, anàlisi de l'estudi d'impacte ambiental i de la resta de documentació que acompanya la sol·licitud, prèvia a la informació pública i informes preceptius. En aquestes darreres setmanes, s’ha sol·licitat a totes les unitats vectorials del Departament i administracions competents que valorin la documentació i que es pronunciïn sobre la seva suficiència.

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 32

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 108