Porcí

La Renda Agrària catalana el 2019 creix un 5,4% en relació al 2018 i supera, per primer cop, la renda del 2007

query_builder   14 setembre 2020 12:28

event_note Nota de premsa

La Renda Agrària catalana el 2019 creix un 5,4% en relació al 2018 i supera, per primer cop, la renda del 2007

D’acord amb l’estimació efectuada pel Departament d’Agricultura, la renda agrària de Catalunya va assolir el 2019 la xifra de 1.971,7 milions d’euros (a preus corrents)  

L’increment del 5,44% de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser molt favorables durant l’any 2019

DARP
L'increment del 5,44% de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí

La Renda Agrària de Catalunya va registrar el 2019 un increment respecte a la de 2018, en concret del 5,44%, en situar-se en 1.971,7 milions d’euros (a preus corrents), mentre l’any 2006 va ser de 2.040 milions, segons l’estimació del Servei d’Estadístiques i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.

A nivell de Renda agrària real (deflactada), la xifra assolida el 2019 és de 1.734,7 milions d’euros, incrementant una vegada més respecte de l’any anterior (3,62%).

La renda agrària a preus corrents es mesura amb els preus de cada any; en canvi, la Renda agrària real es mesura amb els preus d’un any de referència (any base 2006). D’aquesta manera, la renda agrària real no incorpora les variacions del nivell general de preus. Per a calcular la renda agrària real, s’utilitza el deflactor del PIB, proporcionat per l’Idescat.

Gràfic evolució Renda Agrària
Gràfic evolució Renda Agrària. Font: Gabinet Tècnic. Servei d'Estadístiques i Preus Agroalimentaris. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

L’increment del 5,44% de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser molt favorables durant l’any 2019. En canvi, la quantitat física, tant de la producció ramadera com agrícola va disminuir lleugerament en un 5,15% i un 1%, respectivament. Els preus del sector agrícola tampoc no van ajudar      (-3,95%). En valor econòmic, l’augment de preus del porcí va suposar una injecció al sector ramader de 234,76 M€.

Com és sabut, el sector porcí acaba sent determinant en el comportament de la renda agrària. De fet, l’any passat, el valor de la producció porcina va disminuir un 9,37%, que en termes absoluts equival a una disminució de la producció final ramadera de 136 milions d’euros per uns preus de venda que van disminuir en un percentatge similar (-9,85%). I aquest fet va decantar el valor de la renda agrària 2018 a una lleugera disminució del 0,77% respecte de l’any anterior.

Pel que fa als sectors agrícoles, la disminució generalitzada ha estat d’un -4,91% en valor. El sector dels cereals (-66,27M€) i l’oli d’oliva (-38,93M€) han sofert un descens de la producció física d’un -20,93% i un -39,81%, respectivament, que en el cas de l’oli d’oliva, a més, ha vingut acompanyada també de la disminució dels preus (-25,72%). Aquesta disminució dels preus també es dóna en el raïm (-28,38%) i el vi i el most (-16,34%). Els sectors agrícoles que augmenten respecte a l’any anterior han estat la fruita seca (+24,76M€), les plantes farratgeres (+23,76M€) i les hortalisses (+22,21M€), en aquest cas deguda principalment a l’increment dels preus d’aquests sectors, on, en el cas de la fruita seca, també s’hi suma un augment de la producció física respecte a l’any anterior.

Finalment, cal assenyalar que els consums intermedis (davallada de la despesa en la quantitat física dels aliments per a bestiar) i el valor de les subvencions també van ser favorables, fent tot plegat que l’any 2019 hagi estat un any positiu pel que fa a la renda agrària.

La informació completa es troba a l’enllaç següent:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/renda-agraria/dades/

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Imatges

Porcí

Porcí 1571