roda de premsa it

La Inspecció de Treball aconsegueix que més de 24.300 persones treballadores vegin convertits el contracte temporal a indefinit entre 2020 i abril de 2021

query_builder   7 maig 2021 13:53

event_note Nota de premsa

La Inspecció de Treball aconsegueix que més de 24.300 persones treballadores vegin convertits el contracte temporal a indefinit entre 2020 i abril de 2021

roda de premsa

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, destaca la Inspecció de Treball com “eina important per la lluita en defensa dels drets de treballadors/es, contra la precarietat laboral i discriminació dels col·lectius més vulnerables,  i la xacra de la sinistralitat laboral, i a favor de les empreses que ho fan bé sense fraus”

La lluita contra el frau en la contractació parcial permet que 1.259 persones treballadores hagin vist incrementada la jornada de treball, més de la meitat amb un augment de la jornada superior al 50%

Pel que fa a l’economia submergida, la IT va fer aflorar un total de 6.325 llocs de treball a Catalunya l’any passat L’any 2021, 4.482 persones treballadores de la llar han vist regularitzat el seu contracte per la intervenció de la IT

La IT ha realitzat 2.622 actuacions per incompliments normatius vinculats a la crisi sanitària de la covid-19 als centres de treball fins el 30 d’abril d’enguany, i ha aixecat 158 actes d’infracció per un valor total de 420.040 euros

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha informat de les dades més destacades del balanç d’activitat de la Inspecció de Treball de Catalunya de l’any 2020.

El Homrani han presentat l’informe acompanyat de la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, M. Luz Bataller, i del director general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, Enric Vinaixa.

El conseller ha destacat el paper la Inspecció de Treball com a “eina important per la defensa dels drets de les persones treballadores, la lluita contra la precarietat laboral i discriminació dels col·lectius més vulnerables”

Així mateix, El Homrani ha posat de relleu la funció de la Inspecció de Treball per “la lluita contra una de les xacres més importants que tenim en el nostre país, que és la sinistralitat laboral”.

El conseller també ha subratllat l’activitat de la Inspecció de Treball “en defensa de les empreses que ho fan bé”.

“La Inspecció de Treball actua contra les empreses que no ho fan bé, que fan competència deslleial a partir del frau a la normativa i a les condicions de treball”, ha afirmat El Homrani.

El conseller ha destacat, entre les actuacions de la Inspecció de Treball, els 24.331 contractes temporals convertits a indefinits durant 2020 i fins a l’abril de 2021 en el marc de la lluita contra el frau en la contractació.

En concret, l’any passat es van transformar 11.147 contractes temporals a indefinits com a conseqüència de l’activitat inspectora, i entre gener i abril d’enguany s’han convertit a indefinits 13.184, el que suposa un increment del 18% respecte l’any 2020.

En l’àmbit de la lluita contra el frau de la contractació parcial,  entre 2020 i abril de 2021, la IT ha aconseguit que 1.259 persones treballadores (739 homes i 520 dones) hagin vist incrementada la jornada de treball, més de la meitat amb un augment de la jornada superior al 50%.

També destaca l’actuació en benefici de les persones treballadores de la llar atès que 4.482 persones d’aquest àmbit professional han vist regularitzats els seus contractes a Catalunya després que la Inspecció de Treball i Seguretat Social enviés prop de 7.000 cartes a les persones que les tenien contractades. Aquestes treballadores tenien contracte però estaven cobrant per sota del salari mínim interprofessional.

Així mateix, la lluita contra l’economia submergida va permetre que la Inspecció de Treball aflorés un total de 6.325 llocs de treball a Catalunya l’any passat.

En total, han estat 78.665 els expedients finalitzats pel Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social durant el 2020, un augment del 45% respecte l’any 2019.

D’aquesta quantitat, la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) va concloure 44.176 expedients d’inspecció l’any 2020, el que representa un increment del 57% sobre l’any anterior.

 

Resultats Inspecció Treball Covid-19 (fins el 30/4/2021)

La Inspecció de Treball ha fet 2.622 actuacions relacionades amb els incompliments normatius vinculats a la crisi sanitària als centres de treball fins el 30 d’abril d’enguany, de les que el 81% tenen una denúncia com a origen.

Per sectors econòmics, la majoria de les actuacions s’han centrat en activitats sanitàries i de serveis socials; activitats administratives i serveis auxiliars; transport i emmagatzematge; i comerç a l’engròs i al detall, i reparació de vehicles.

Com a conseqüència de les actuacions, la Inspecció de Treball ha fet 1.365 requeriments i ha aixecat 158 actes d’infracció per un total de 420.040 euros.

El Reial Decret llei 26/2020, de 7 de juliol de 2020, va habilitar la Inspecció de Treball i Seguretat Treball a vigilar, requerir i, si s’escau, aixecar actes d’infracció en relació amb el compliment per part de les empreses de les mesures de salut pública establertes al Reial Decret 21/2020, concretament sobre els següents aspectes:

 1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades.
 2. Posar a disposició de treballadors/es aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants per la neteja de mans.
 3. Garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre treballadors/es.
 4. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de treballadors/es als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

Aquesta habilitació legal  de la Inspecció de Treball es va fer deixant clar, però, que les autoritats sanitàries segueixen essent les competents en la vigilància, inspecció i control del correcte compliment de les mesures de salut pública.

 En total, pel que fa a l’activitat de la Inspecció per motiu de la crisi sanitària, a aquestes 2.622 actuacions en empreses s’han de sumar els 19.332 informes preceptius que s’han realitzat per a expedients de regulació d’ocupació. Tota aquesta activitat relacionada amb  la pandèmia representa més de la meitat de totes les peticions externes que va rebre la Inspecció l’any 2020.

 

Balanç general de l’activitat inspectora 2020

El Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 78.665 expedients d’inspecció l’any passat, el que representa un augment del 45% respecte l’any 2019. 

En concret, la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha finalitzat 44.176 expedients d’inspecció l’any 2020, el que representa un increment del 57% sobre l’any anterior.

L’increment de l’activitat inspectora rau en l’augment d’un 59% de les peticions externes, principalment en un 202% les relacionades amb les Relacions Laborals, que van passar de les 8.119 de l’any 2019 a les 24.527 l’any 2020.

Aquest augment està directament relacionat amb la intervenció de la Inspecció de Treball en 19.332 informes vinculats als expedients de regulació temporal d’ocupació, bàsicament per causes covid-19.

En canvi, el nombre de denúncies presentades davant la Inspecció de Treball va baixar un 19%, (de 12.305 l’any 2019 a 9.995 l’any 2020). Aquest descens està causat per la baixada d’un 27% del nombre de denúncies en Relacions Laborals (5.741 l’any 2019; 4.219, l’any 2020%; i del 24% en Seguretat Social (3.483 l’any 2019, 2.631 l’any 2020).

Principals causes de denúncia:

 • Relacions Laborals (4.219)
 • Temps de Treball: 1.539
 • Salaris: 859
 • Drets dels representants dels treballadors/es i sindicats: 466

 

 • Seguretat Social (2.631)
 • Obligacions formals i documentals: 786
 • Afiliació i alta de treballadors per compte d’altri: 1.411
 • Prestació per desocupació; infracció d’empresaris: 183

 

 • Seguretat i salut (1.988)
 • Avaluació de riscos: 496
 • Condicions de seguretat als llocs de treball: 678
 • Nivells d’exposició a agents: 549

 

 • Ocupació i estrangeria (1.117)
 • Permisos de treball per compte d’altri: 504
 • Obligacions formals i documentals d’empresaris: 595

 

Principals resultats de l’actuació inspectora 2020 

 • S’han visitat 26.482 centres de treball, el 9% en horari nocturn o festiu, i el 9% amb acompanyament policial.
 • S’han proposat 10.354 infraccions en acta, per un import total de 35.896.395 euros, amb una mitjana de 3.467 euros per sanció. La següent distribució per matèries:
  • 31% Seguretat social
  • 31% relacions laborals
  • 23% seguretat i salut
  • 10% ocupació i estrangeria
  • 5% altres actuacions
 • Els incompliments més habituals segons àmbits:

 

 • Relacions Laborals:
 • Frau en la contractació: 43%
 • Incompliments en els temps de treball: 35%

 

 • Seguretat Social:
 • Falta d’alta a la SS de treballadors/es per compte aliena: 35%

 

 • Seguretat i Salut:
 • Deficiències màquines i equips: 22%
 • Condicions de seguretat en els llocs de treball: 14%

 

 • Ocupació i estrangeria:
 • Treball irregular per compte aliena de persones estrangeres: 82%

 

 • RESULTATS PER ÀMBITS D’ACTIVITAT INSPECTORA (2020)
 • Frau en la contractació temporal:
 • Es van transformar 11.147 contractes temporals a indefinits com a conseqüència de l’activitat inspectora, el que suposa un descens del 15%
 • En canvi, entre gener i abril de 2021 s’han convertit a indefinits 13.184, el que suposa un increment del 18% respecte l’any 2020.

 

 • Frau en la contractació parcial:
 • Augmenten un 55% els contractes revisats, arribant fins els 2.162.
 • Un total de 1.131 persones treballadores (667 homes i 464 dones) han vist incrementada la jornada de treball, que en 64% dels casos és superior a un 50%
 • Entre gener i abril de 2021, s’han revisat 356 contractes i 128 treballadors i treballadores han vist incrementada la jornada de treball, en la meitat dels casos en més del 50%.

 

 • Temps de treball:
 • Es van fer 2.970 relacionades amb el temps de treball amb un augment de les infraccions en un 15%.
 • En canvi, entre gener i abril de 2021 s’han fet 1.345 actuacions amb un augment del 74% del nombre d’infraccions respecte el mateix període de l’any passat.

 

 • Llei d’integració Minusvàlid:
 • Es van fer 506 actuacions (-27%) amb un descens del 47% els requeriments i una baixada del 32% en les infraccions. S’ha de tenir en compte el context de pandèmia de l’any passat, amb l’estat d’alarma, l’important número d’empreses sense activitats i en ERTO, etc.
 • En canvi, entre gener i abril de 2021 s’han fet 301 actuacions amb un augment del 92% i una pujada del 135% en les infraccions respecte el mateix període de l’any passat.

 

 • Matèria d’Igualtat:
 • 552 actuacions (+1%) amb un augment del 4% dels requeriments i un descens del 16% en les infraccions.
 • En canvi, entre gener i abril de 2021 s’han fet 237 actuacions (+131%) amb un augment del 138% dels requeriments i una pujada del 166% de les infraccions respecte el mateix període de l’any passat.

 

 • Investigació d’accidents de treball:
 • Es van fer 5.010 actuacions (-30%) amb una disminució del 19% dels requeriments i una baixada del 27% de les infraccions. De nou, s’ha de tenir en compte el context de pandèmia de l’any passat.
 • En canvi, entre gener i abril de 2021 s’han fet 2.714, 37 actuacions (+101%) amb un augment del 102% dels requeriments i una pujada del 124% de les infraccions respecte el mateix període de l’any passat.

 

 • Economia irregular:
 • Es van donar d’alta a la Seguretat Social 6.235 treballadors/es.
 • Es van aixecar 956 infraccions per treballadors/es estrangers sense autorització de residència i/o treball.
 • Import infraccions per faltes d’alta a la Seguretat Social: 4.557.593 euros
 • Import infraccions per treballadors/es estrangers sense autorització de residència i/o treball: 9.250.801 euros.
 • Import expedients de liquidació de la Seguretat Social (quotes reclamades per manca d’ingrés, diferències de cotització i devolucions de prestacions): 95.536.248 euros.

En aquest enllaç us podeu descarregar la roda de premsa (vídeo) del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani

https://bit.ly/3eXPy8U 

 

1  

Fitxers adjunts

Infografia

Infografia
PDF | 488