El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i la directora general de Comunicació del Govern, Aurora Masip, compareixen per informar dels acords presos a la reunió del Govern d'aquest matí. Destaca que s'ha aprovat el Pla Anual de Cooperació 2008, que augmenta el control sobre els ajuts per garantir-ne el màxim d'eficàcia.