Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació Sr. Joan Saura i Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Sr. Joaquim Llena