La portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareix per informar dels Acords de Govern després del Consell Executiu