El portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, compareix per informar dels acords presos en el Consell Executiu.