El Govern ha aprovat avui el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, que estableix els principals eixos d’actuació per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha comparegut amb la directora de Comunicació del Govern, Aurora Masip, per explicar aquest i altres acords que ha pres en Consell de Govern d’avui.