Vicepresident de la Generalitat de Catalunya Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira.