El Govern ha aprovat avui el reglament de la Llei de centres de culte de Catalunya, que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. El reglament fixa els criteris de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i molèsties a tercers en el cas d'obertura d'un nou centre. L'objectiu és garantir el dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments i vetllar per unes condicions adequades als locals. En la reunió d'avui, el Consell de Govern també ha acordat destinar 66 milions d'euros a diverses obres de construcció i condicionament d'equipaments esportius per als próxims 2 anys.