El Govern ha analitzat avui el compliment de Pla de Govern 2007-2010, el document que recull els seus objectius en aquesta legislatura, entre els quals destaca l'enfortiment dels drets socials i la transformació de l'economia. A pocs mesos d'acabar la legislatura, el Govern ha desenvolupat amb èxit els tres eixos del Pla: el reforç de l'Estat del benestar, l'increment de la qualitat democràtica, i la potenciació d'una economia dinàmica en un territori sostenible.