El portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, dóna compte dels acords que ha pres avui el Consell Executiu.