El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, compareix per informar dels Acords de Govern presos en la reunió del Consell Executiu.