La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareix per informar dels acords de Govern presos a la reunió del Consell Executiu d'aquest matí que ha tingut lloc a Manresa.