Conseller de Medi Ambient i Habitatge Sr. Francesc Baltasar.