La consellera de Treball, Mar Serna, acompanyada de la directora general de Comunicació del Govern, Aurora Masip, ha explicat, en roda de premsa, un conjunt de mesures per facilitar la inserció laboral de les persones en atur, especialment en el nou context de crisi econòmica. Les iniciatives, que ha aprovat avui el Govern a la seva reunió setmanal, inclouen programes de formació, promoció de l'ocupació i més orientació i intermediació a les oficines de Treball. A més d'aquest conjunt de mesures, el Govern ha aprovat avui els pla territorial parcial de les Comarques Centrals i els plans directors de l'Alt Penedès i de la Garrotxa. Els objectius d'aquests plans són l'ordenació del creixement urbanístic, la protecció dels espais oberts i garantir el desenvolupament de les infraestructures de comunicació del futur.