La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha comparegut per informar dels Acords de Govern.