"El Govern ha aprovat l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012, que té, entre altres objectius, afavorir l’entrada dels joves al mercat de treball en plenitud de condicions i oportunitats, facilitar la seva permanència i progrés professional en el mercat laboral, afavorir les relacions entre l’àmbit formatiu i el mercat de treball, i fomentar l’accés dels joves a la formació i incentivar la qualitat de la seva ocupació. L’Acord és fruit del consens amb els agents socials i econòmics més representatius (Foment del Treball, Pimec, Avalot -Joves d’UGT- i Acció Jove -CC.OO-) així com amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Preveu que el Govern destini al voltant de 200 milions d’euros durant el període 2009-2012 per desenvolupar unes 65 actuacions específiques per als joves d’entre 16 i 29 anys en el marc d’aquest acord. El Pla de Govern 2007-2010 recull la voluntat del Govern d’afavorir l’emancipació juvenil mitjançant la signatura d’un acord que tingui per objectiu reduir la precarietat, la temporalitat i la sinistralitat dels joves en el mercat de treball. L’esperit que impregna aquest Acord és que el Govern, juntament amb els agents socials i econòmics, treballa per als joves i amb els joves, per tal de donar resposta a les seves dificultats específiques en el mercat de treball. L’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 es revisarà anualment i serà flexible, de forma que s’avaluarà i s’hi introduiran els canvis que es considerin necessaris en funció de l’evolució del mercat de treball. D’aquesta manera es crea un espai permanent de concertació amb els agents socials i econòmics per treballar en polítiques laborals específiques per a les persones joves."