El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, presenta el Pla de Política Industrial de Catalunya 2010-2020, que té com a objectiu definir l'estratègia industrial de Catalunya d'acord amb els canvis que es produeixen en l'àmbit internacional per tal de garantir que la indústria mantingui el seu protagonisme en l'economia.