Valoració del Govern a l'informe del CGPJ sobre l'Estatut: conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura