Considera que s'està fent un esforç immens i ingent