El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Codi de Consum de Catalunya, que ara iniciarà la tramitació parlamentària. Segons que ha explicat el conseller Castells a a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la normativa amplia els drets dels consumidors, s’adequa a les noves formes de comprar i vendre productes i de contractar serveis, i recull en un sol text tota la normativa en matèria de consum, fins ara dispersa en diverses normes sectorials. Els objectius principals del projecte de llei són adequar la normativa bàsica i general en matèria de defensa i protecció de les persones consumidores a l’activitat actual del mercat; millorar el nivell de protecció de les persones consumidores de Catalunya enfront de les lleis anteriors, a fi d’assimilar-lo als estàndards europeus, i unificar en un sol text legal tota la normativa existent relativa al consum.