Considera que amb una actuació lleial del govern espanyol, la Generalitat hauria pogut complir el dèficit imposat