El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, i la directora general de comunicació del Govern, Aurora Masip, compareixen per informar dels acords presos a la reunió del Consell de Govern d'aquest matí. Els principals acords presos estan relacionats amb els serveis socials i la modernització del país. Destaca la creació de l'Observatori Català del Civisme.