Govern ha aprovat avui un conjunt d’acords que tenen per objectiu la contenció de la despesa i, per tant, la reducció del dèficit públic. Aquests acords afecten àmbits com el personal, les inversions públiques, la programació de la prestació de serveis i la simplificació de l’administració pública. Les iniciatives aprovades complementen el decret de mesures urgents aprovat el dissabte passat, que incloïa una disminució de les retribucions del personal del sector públic, la reducció dels concerts sanitaris i educatius en la part proporcional a la seva despesa de personal i la modificació de figures tributàries.