El Consell de Govern ha aprovat el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya, que marca el full de ruta per al desenvolupament dels serveis públics de salut a Catalunya fins al 2015.