La portaveu del Govern, Meritxell Budó, informa dels Acords de Govern després del Consell Executiu