El Govern ha aprovat el Pla de reducció de les estructures departamentals, que preveu una disminució de gairebé el 14% dels seus òrgans departamentals. El Pla comporta la reducció de 270 estructures, que passen de 1.961 a 1.691, i afecta a òrgans actius (subdireccions generals, serveis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats laborals. El Pla respon al compromís del Govern basat en l’austeritat, aprimament i agilitat de l’Administració, per tal d’afavorir així la seva eficiència.