Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Sr. Joaquim Llena.