La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, acompanyada de la directora general de Comunicació, Aurora Masip, ha explicat, en roda de premsa, el Pla de suport al Tercer Sector Social per al període 2008-2010 que ha aprovat aquest matí el Govern. Segons ha explicat la consellera, el pla té per objectiu ajudar les entitats que presten serveis socials a consolidar i professionalitzar la seva estructura per fer front amb garanties als nous reptes sorgits amb l'aprovació de lleis com la de Serveis Socials i la de la Dependència. El Consell de Govern també ha acordat avui finançar la construcció d’un centre educatiu públic a Reus que serà dels primers a integrar alumnes d’infantil, primària i secundària. A més, també s'ha aprovat impulsar les cures pal•liatives per a malalts terminals o en fase avançada de malaltia i es facilitarà la recerca als experts en malalties neurodegeneratives.