La vicepresidenta i el portaveu del Govern compareixen per donar compte dels acords aprovats pel Consell Executiu