La portaveu del Govern. Meritxell Budó, informa després de la reunió del Consell Executiu