El portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, informa dels acords que ha pres el Consell Executiu en la seva reunió setmanal.