El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Joaquim Nadal; el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el conseller Treball i Indústria, Jordi Valls, han comparegut per donar compte dels principals acords que el Govern ha pres avui, entre els quals destaquen: - Projecte de decret sobre mobilitat i urbanisme que preveu que, a partir d’ara, s’hauran d’incorporar els estudis de mobilitat generada a l’expedient de modificació de qualsevol pla urbanístic. - Decret per endurir el control de les empreses que es dediquen a recórrer multes amb l’objectiu d’eradicar les pràctiques il·legals per part d’empreses que ofereixen assistència en la tramitació i execució de procediments sancionadors, especialment les que centren la seva activitat en interposar recursos contra multes de trànsit. - Concessió de la Creu de Sant Jordi a 63 personalitats i 15 entitats que s’han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la seva personalitat o més generalment en el pla cívic i cultural.