La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareix per informar dels acords de Govern presos durant la reunió del Consell Executiu d'avui.