President de la Generalitat de Catalunya Molt Hble. Sr. José Montilla.