El Consell de Govern ha aprovat avui, en reunió extraordinària, la modificació del Decret sobre l'adopció de mesures excepcionals i l'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, més conegut com el Decret de sequera. A partir d'ara s'hauran de tenir en compte més indicadors a l'hora de canviar d'una fase a una altra, ja que ara només depenia de l'estat dels embassaments. Per exemple, les previsions pluviomètriques i l'estat dels aqüífers ara també es valoraran, entre altres paràmetres.