El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, i el conseller de la Presidència, Francesc Homs, compareixen per donar compte dels acords que el Govern ha pres avui.