El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Josep Maria Pelegrí, compareixen per donar compte dels acords que el Govern ha pres avui.