• Suposa un increment del 6% respecte al mateix període del 2013
  • Les trucades al CAT112 que activen els cossos emergències han estat el 39,6% del total de trucades ateses pel telèfon 112
  • La majoria de les trucades gestionades pel telèfon 112 entre gener i juny del 2014 han estat per motius de seguretat (35,7% del total) o per demanar assistència sanitària (31%)
  • Les trucades per demanar assistència sanitària han augmentat gairebé un 10% entre gener i juny d’aquest any respecte al 2013
  • Més del 75% de les trucades que han activat els cossos de seguretat a tot Catalunya s’han fet des de la demarcació de Barcelona
 
El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112 ha atès entre gener i juny d’aquest any 520.274 trucades operatives, al voltant del 6% més que en el mateix període del 2013. El primer semestre de l’any passat es van atendre 490.753 trucades operatives, és a dir, que van ser generades per una emergència i van provocar l’activació d’algun tipus de recurs operatiu.
En total, el telèfon d’emergències 112 ha atès el primer semestre de l’any 1.313.988, de les quals un 39,6% han suposat l’activació de recursos (en 520.274 ocasions). El mateix període de l’any 2013, el CAT112 va atendre un total de 1.348.206 trucades, un 2,54% més que la primera meitat d’enguany.
La diferència entre les trucades que arriben als dos centres de que disposa el CAT112 (Reus i Zona Franca), que sumen 1,3 milions, i les trucades operatives ve donada per diversos fets.
El volum principal de trucades són les anomenades “buides”, que són trucades generades no per persones que pateixen una emergència sinó per errors tècnics, marcacions errònies, telèfons sense SIM, de forma automàtica i aleatòria per centraletes telefòniques, telèfons d’ascensors i, fins i tot, màquines de vending connectades a través de telèfon per gestionar el seu funcionament... El CAT112 va posar en funcionament el 2011 un sistema pioner de detecció d’aquestes trucades, a través d’una base de dades de telèfons multireincidents en les trucades buides, amb el doble objectiu de filtrar-les i reduir-les.
Gairebé un 36% de les trucades fetes entre gener i juny del 2014 han activat els cossos de seguretat (185.834), un 2,85% més que el mateix període del 2013 (180.684). El 76,7% d’aquestes activacions s’han fet des de Barcelona (142.538), mentre que des de Tarragona s’han fet l’11,89% d’activacions (22.096 trucades), des de Girona el 7,50% (13.942) i des de Lleida el 3,90% (7.258).
El 31,1% de les trucades realitzades entre gener i juny del 2014 han activat els recursos d’assistència sanitària (162.044), gairebé un 10% més que en el mateix període de l’any passat (147.424).
Pel que fa a la resta de trucades, el primer semestre del 2014 s’han realitzat 71.642 activacions per  emergències de trànsit (13,8% del total), que suposen un increment del 0,69% respecte al primer semestre de l’any passat (147.424). Quant a les incidències (molèsties veïnals, incivisme, sorolls, etc.), aquestes representen l’11,9% de les trucades a tot Catalunya (62.167), i han augmentat un 3,65% respecte al primer semestre del 2013 (59.980). Pel que fa a les trucades per incendis, entre gener i juny del 2014 se n’han fet 21.330 (un 4,1% del total de trucades al telèfon 112), mentre que el mateix període de l’any passat se’n van fer 20.040 per aquest motiu (un 6,44% menys).
 
Per mesos
D’altra banda, el mes en què el telèfon 112 ha gestionat més trucades ha estat el juny (101.487 el 2014 i 92.628 el 2013). Cal destacar que la revetlla de Sant Joan és la nit amb més trucades de l’any. El segon mes amb més trucades enguany ha estat el maig (89.774, un 10% més de trucades respecte a les 81.179 el maig del 2013). En tercer lloc enguany, el mes de març en què s’han gestionat 86.187 trucades respecte a les 84.215 el març del 2013. El quart mes amb major nombre de trucades el primer semestre del 2014 ha estat l’abril (83.970, un 9% d’avisos més respecte als 77.112 rebuts l’abril del 2013). En cinquè lloc, el gener de 2014 en què s’han gestionat 83.617 (80.885 el 2013), i el mes que s’han gestionat menys trucades, també va ser el més amb un menor nombre de trucades el primer semestre de l’any passat, ha estat febrer, amb 75.239 avisos (74.734 el 2013).
 
Per demarcació:
 
Barcelona
El telèfon 112 ha atès, el primer semestre del 2014, 384.853 trucades operatives amb origen a Barcelona, al voltant del 74% del total de trucades de tot Catalunya. Els primers sis mesos de l’any anterior, el 112 va gestionar 361.930 trucades.
En un 37% de les 384.853 trucades s’han mobilitzat els cossos de seguretat: 142.538 (respecte a les 138.458 el 2013); en el 31,3% de les ocasions s’han activat recursos d’assistència sanitària (120.599 el 2014 i 109.155 el 2013). De la resta de trucades originades al territori de Barcelona entre gener i juny del 2014, 48.865 han estat per trànsit (48.001 el 2013) i 13.365 per incendis (12.703 el 2013).
Les comarques de Barcelona des de les quals s’han fet més trucades al telèfon d’emergències han estat el Barcelonès amb 192.100 avisos (respecte als 182.064 el mateix període l’any passat), el Vallès Occidental 55.621 aquest semestre i 50.935 el primer semestre de 2013, el Baix Llobregat amb 47.245 trucades el 2014 (45.132 el 2013) i el Maresme amb 22.996 trucades enguany (21.508 trucades l’any passat).
 
Girona
S’han atès 46.914 trucades operatives amb origen a Girona el primer semestre del 2014, un 2,5% més respecte al mateix període de l’any anterior (45.762 trucades el 2013).
Les trucades amb origen al territori gironí suposen al voltant del 12,2% del total d’avisos al telèfon 112 realitzats a tot Catalunya. Un terç d’aquests han activat els recursos d’emergències sanitàries (15.767 el 2014 i 14.893 el 2013); un 29,7% han activat els cossos de seguretat 13.942 (respecte als 14.118 el 2013). Les trucades de trànsit han representat el 17,2% (8.074 avisos entre gener i juny del 2014 i 8.520 el 2013) i per incendis s’han gestionat el 5,3% de les trucades (2.474 el 2014 mentre que van ser 2.257 el 2013).
A la demarcació de Girona, les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 els primers sis mesos de l’any han estat el Gironès amb 12.632 trucades (respecte a les 12.545 trucades entre gener i juny del 2013), l’Alt Empordà amb 10.349 trucades un 3,66% més que el mateix període del 2013 (9.984), la Selva amb 10.387 trucades un 7,53% més que l’any passat (9.660 el 2013) i 7.883 trucades des del Baix Empordà (7.751 el 2013).
 
Lleida
Pel que fa al territori de Lleida, entre gener i juny de 2014 el 112 ha gestionat 23.501 trucades operatives, un 2,06% més que el mateix període de l’any passat (23.027 trucades).
Les trucades amb origen a les comarques lleidatanes han suposat un 6% del total de trucades al telèfon 112. D’aquest volum, el 30,9% de les trucades han activat els cossos de seguretat (7.258 el 2014 i 7.631 el 2013), una quarta part han activat els recursos sanitaris (5.982 el 2014 i 5.532 el 2013), el 21,3% de les trucades (5.001) han estat per motius de trànsit (5.109 el 2013) i s’han fet 1.878 trucades (8%) per incendis (1.530 el 2013).
A la demarcació de Lleida, les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 els primers sis mesos de l’any han estat el Segrià amb 13.369 trucades (respecte a les 13.385 trucades entre gener i juny del 2013), la Noguera amb 1.752 trucades un 6% més que el mateix període del 2013 (1.654), Urgell amb 1.491 trucades un 5% menys que l’any passat (1.569 el 2013) i 1.434 trucades des del Pla d’Urgell un 8,3% més que durant el mateix període de l’any anterior (1.324 el 2013).
 
Tarragona
El telèfon 112 ha gestionat, el primer semestre del 2014, 65.006 trucades operatives amb origen a Tarragona, un 8,3% més que el primer semestre de l’any passat (60.034 trucades el 2013). Les trucades amb origen a Tarragona entre gener i juny del 2014 han suposat un 12,5% del total a tot Catalunya.
Més d’un 30% de les trucades han estat per motius de seguretat (22.096 trucades) mentre que es van fer 20.447 trucades en el mateix període del 2013; el 30,3% de les trucades (19.696) s’han fet per demanar assistència sanitària, mentre que durant el mateix període de l’any passat es van fer 17.844 trucades; el 14,9% de les trucades han estat per trànsit (9.702) i es van fer 9.519 trucades el primer trimestre del 2013, i un 10,8% han estat per incidències (7.036 trucades el 2014 i 6.623 el 2013).
A la demarcació de Tarragona, les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 els primers sis mesos de l’any han estat el Tarragonès amb 23.434 trucades (respecte a les 21.484 trucades entre gener i juny del 2013), el Baix Camp amb 16.466 trucades un 8,6% més que el mateix període del 2013 (15.156), el Baix Penedès amb 10.446 trucades un 11,5% més que l’any passat (9.367 el 2013) i 4.538 trucades des del Baix Ebre un 1,1% menys que durant el mateix període de l’any anterior (4.590 el 2013).
 
El 112, telèfon únic d’emergències
El 112 és el telèfon únic d’emergències en vint-i-vuit estats membres de la Unió Europea i en altres països de la zona europea. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT 112 centralitza totes les trucades urgents de qualsevol ciutadà que necessiti la policia, ambulàncies, bombers, protecció civil o agents rurals en cas d’accidents, incendis, robatoris, agressions, violència masclista, rescats,  catàstrofes, etc. Per a més informació, podeu consultar el web del 112 de la Generalitat: www.112.gencat.cat
 
Enguany, el CAT112 ha guanyat el premi Outstanding Call Centre 112 que atorga l’European Emergency Number Association (EENA) en reconeixement a l’atenció al ciutadà del CAT112. D’altra banda, el passat 26 de juny, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència al Telèfon 112 de Catalunya, CAT112, va ser guardonat amb dos premis Platinum ContactCenter Awards que premien els millors serveis d’atenció al client, un per l’aplicació per al mòbil per a persones sordes i l’altre per al desenvolupament tecnològic en l’atenció al ciutadà.