• El sistema de finançament revisat hauria d’haver entrat en vigor l’1 de gener del 2014, ja que segons la llei orgànica de finançament de comunitats autònomes (LOFCA) i l’Estatut d’autonomia, el model s’ha d’actualitzar cada cinc anys
  • Aquest és un pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu
  • L’Executiu considera que aquest fet comportarà un evident perjudici en les finances de la Generalitat
 
El Govern ha autoritzat al departament d’Economia i Coneixement a interposar en nom de la Generalitat un requeriment contra el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques davant la negativa del Govern de l’Estat a revisar, tal com preveu la llei, el model de finançament autonòmic.
 
El Govern ha pres aquesta decisió, després de les declaracions del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, en acabar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera el 26 de juny passat en les quals manifestava la negativa del Govern espanyol a revisar l’actual model que va entrar en vigor l’any 2009. D’acord amb la disposició addicional sisena de la llei orgànica de finançament de comunitats (LOFCA), i l’article 208 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’Estat i la Generalitat han d’actualitzar cada cinc anys el sistema de finançament, tenint en compte l’evolució del conjunt de recursos públics disponibles i la de les necessitats de despesa de les diferents administracions. Així doncs, si el model de finançament va entrar en vigor el 2009, la revisió del nou model hauria d’haver entrat en funcionament amb efectes d’1 de gener del 2014.
 
A més, la negativa del Govern de l’Estat també incompleix un dels compromisos del Consell de Política Fiscal i Financera de l’any 2009 pel que l’Estat i les comunitats autònomes es comprometien a revisar el sistema de distribució dels recursos públics dins del termini legalment previst. D’acord amb el text aprovat avui pel Govern, “aquest fet comportarà un evident perjudici en les finances de la Generalitat”.
 
Finalment, en el cas que el requeriment no sigui atès, el Govern també autoritza al conseller d’Economia i Coneixement a interposar el recurs contenciós administratiu corresponent.