• El conseller de la Presidència i Portaveu del Govern, Francesc Homs, considera que cal facilitar tota la informació a la ciutadania perquè  “puguin prendre l’elecció amb coneixement de causa respecte la consulta que està plantejada”
  • Homs assegura que el Govern està “preparat” pel 9 de novembre i pel procés que se’n derivi.
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, en seu parlamentària

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha anunciat al Parlament de Catalunya que "el Govern publicarà aquest setembre un llibre blanc amb tots els informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional sobre el procés". Aquest llibre, que recollirà els 18 informes compromesos pel CATN, tindrà l’objectiu de “facilitar a la ciutadania tota la informació disponible perquè puguin prendre l’elecció mb coneixement de causa respecte la consulta que està plantejada”.

En aquest sentit, Homs ha remarcat que fins ara, a Catalunya no s’havia iniciat mai un procés com aquest amb l’objectiu de disposar d’un estat propi. ”Amb aquests termes no ens hi havíem posat mai com a país d’una manera tan decidida i per tant, la gent,  ha de poder conèixer, els que ho vulguin, què representa un procés d’aquestes característiques”, ha afirmat.

El llibre recollirà totes les mesures que es deriven dels informes i que es poden prendre en cada moment del procés: tot el que es pot fer ja amb el marc competencial actual, el que es pot fer si la voluntat del poble de Catalunya és avançar cap a la proclamació d’un estat propi, i allò que cal tenir en disposició a partir del moment que s’hagi constitut l’estat propi.

 

Fins el moment, el Consell Assessor per a la Transició Nacional ha presentat 10 informes, i la setmana entrant es preveu que en presenti 4 més, acostant-se, per tant, al compromís de tenir tots els informes a punt abans del mes de setembre.

 

Pel què fa a la consulta i al procés que se’n pugui derivar, el conseller ha assegurat que el Govern “està preparat pel 9 de novembre” i que està treballant en totes les mesures que pot assumir en aquests moments. “Penso que és la nostra obligació i és el què ens correspon fer amb el marc competencial que en aquests moments tenim”, ha dit.

 

A més, ha explicat que el Govern està treballant també en altres “exercicis teòrics” per conèixer, per exemple, quins requisits compliria Catalunya dels que s’exigeixen als estats que volen entrar a la Unió Europea. Segons el portaveu, dels 34 capítols que recullen els Criteris de Copenhaguen, “en aquests moments nosaltres creiem que en compliríem 12, n’hi hauria 3 que clarament no els compliríem en aquests moments i la resta, els 19 restants, els compliríem amb intensitats molt diferents”.

 

Per al conseller, tot plegat evidencia que el Govern s’està preparant per estar en condicions de fer front a aquest procés, ja que una majoria del Parlament de Catalunya “hem arribat a la conclusió que amb l’estat actual, està clar que no ens serveix i per tant, en necessitem un de propi”. Homs ha remarcat però que això “ho fem i ho continuarem fent amb una variable que és la no col•laboració per part del Govern espanyol”.